Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Játékszabály


1.Játékosok és felhasználók
Minden játékosnak csak egy felhasználója lehet világonként.
1.1 Jelszó
A jelszó birtokosa egyben a felhasználó birtokosa is. Ha valaki tovább adja jelszavát, avval együtt tovább adja felhasználóját is. A felhasználó tulajdonosának és jövendőbeli birtokosának is figyelembe kell vennie az 1.§-ban írottakat. Ezért a jelszó tovább adása egy felhasználó csere kivételével tilos. Felhasználó/jelszó tovább adása esetén, a régi tulajdonosnak jeleznie kell ezt, az admin@travian.hu email címre, az emailben a régi felhasználó és az új felhasználó adatainak is szerepelnie kell.
Tilos ezenkívül azonos jelszót megadni több felhasználónak, ez esetben ugyanis automatikusan többszörösen regisztrált felhasználónak minősülnek és mint olyan, a §7.4-ben foglaltak illetve az általános szabályok szerint lesznek kezelve. (röviden törölve)
1.2 Helyettesítés
Minden játékosnak joga van, hogy két helyettesítőt bejelöljön magának, akik a tulajdonos távollétében viszik tovább a felhasználót. Kártérítés a helyettesítések miatt nem létezik. Miden játékos saját felelőssége, hogy kit jelöl meg erre a feladatra. Sértések miatt a felhasználó tulajdonosát és a helyettesítőt is érheti büntetés. Nyersanyagkereskedéssel kapcsolatos korlátozásokat, lásd a §2. pontban. Tartós helyettesítés - a tulajdonos jelenléte/belépése nélkül - mely több mint 2 hétig (folyamatosan) tart, tilos.
1.3. Közös számítógéphasználat
a.      Ha több játékos is ugyanazt a számítógépet használja a játékhoz, úgy az érintetteknek be kell írniuk magukat a "Közös számítógéphasználat" menüpontba a profilban.
b.     Kapcsolattartás a felhasználók között megengedett. Nyersanyagkereskedéssel kapcsolatos korlátozásokat, lásd a §2. pontban.
1.4 Egy felhasználó - több játékos
Egy felhasználót több személy is irányíthatja, ha egyiküknek sincs az adott világban másik felhasználója (lásd: §1, Minden egyes személy külön-külön is felel a szabályok betartásáért. Az ebből adódó esetleges károk kompenzációja nem megoldható.

2.Nyersanyagkereskedelem és "tömés"

Egy felhasználó csak saját sikeréért létezhet, nem pedig azért, hogy másik felhasználót erősítsen.
2.1 Megengedett nyersanyagkereskedelem
Az egyoldalú nyersanyagkereskedelem tilos. Kisebb játékosok a nagyobbaknak naponta maximum egy órai termelésüket küldhetik, a nagyobbak maximum 3 órai termelést küldhetnek naponta a kissebbeknek. Egy felhasználó naponta maximálisan 1 (ill. 3) órai termelését küldheti el. (1 órai termelés az adott felhasználó összes falujának együttes termelése, a katonaság fogyasztását nem leszámítva) A sokáig tartó vagy rendszeres kereskedelmek esetére, pl. a követség felépítése, az adósságok törlesztése, sarc, stb ugyanzek a szabályok érvényesek.
2.1.1 Engedélyezett nyersanyagkereskedelem közös számítógép és helyettes esetén
Az egyoldalú nyersanyagszállítás tilos, olyan felhasználók között, melyek ugyanazon gépröl játszanak és/vagy egymás helyettesítöi. Ebben az esetben nem engedélyezett a napi egy órai termelés küldése sem! A piacon max 1:1 kereskedelem az elfogadható.

Kivétel (T3) amennyiben egy másik felhasználó által küldött támogató sereg rövid távú (max 3 nap, és nagyon ritkán) gabonaellátásáról van szó.
2.1.2 Nyersanyagkereskedelem
Tilos minden olyan célu nyersanyagkereskedelem amely egy inaktív vagy csak erre a célra fenntartott felhasználó felé irányul abból a célból, hogy azt egy harmadik játékos elrabolja. Ilyen esetben minden érintett felhasználó büntetésre számithat, amely mértéke arányban áll, az így szerzett nyersanyagokkal.
2.2 Barátságos támadások

Tilos saját nyersanyagokat és/vagy falvaka átadni, ha a saját felhasználónknak ebből semmi haszna sincsen. Azokra a játékosokra, akik törölni szeretnék a felhasználójukat, vagy már törlésben vannak, ugyanúgy érvéyesek ezek a szabályok.
Rabló- támadások helyettes vagy helyettesített, avagy közös gépen játszó felhasználó ellen ugyanúgy tilos, mint ahogyan támadások a saját klánon belül. Egyetlen kivétel ez alól a világcsoda falvak valamint építési tervek stratégiai "mozgatása".
Barátságos támadások bejelentési határideje max. 48 óra, ez az időlimit persze nem vonatkozik arra az esetre, ha multihunter saját maga fedezi fel az esetet.
2.2.1 Rablótámadások
Az önként átengedett nyersanyagok rablótámadáskor ugyanúgy lesznek számolva, mintha ezt a mennyiséget a piacon keresztül küldték volna(lásd §2.1). Rablótámadás egy saját falura ez a szabály alól kivétel.

2.2.2a Falu átadása
Falvak átadása barátságos cselekedetnek minősíthető, ezért nem megengedett, ha az elfoglaló az áldozatot helyettesíti és/vagy vele közös számítógéről játszik, az elfoglaló és az áldozat egy Klánban vannak és/vagy az áldozat vagy egy helyettese az elfoglalást elősegíti azzal, hogy elküldi a védelmi egységeket és legyengíti/lebontja a védelmi épületeket (pl. Rezidencia vagy a Palota lebontása).
Tilos továbbá elfoglalni azon felhasználó falva(i)t, mely(ek)be az elmúlt 14 napban csak a helyettesítő lépett be, illetve ahol a támadó az elmúlt 14 napban mint helyettesítö és/vagy közös számítógépet használó volt megadva az áldozatnál! A szabály akkor is érvényben marad, ha a felhasználó inaktív! vagy éppen befejezi a játékot. Nem érvényes ez a szabály MNT szerződés és/vagy oázis elfoglalása esetén.
2.3 Világcsoda & Építési tervek
Az egyoldal nyersanyagkereskedelmi szabályok alól részben kivételt képeznek a világcsoda építő falvak, ezek a végjáték kezdetétől korlátozás nélkül elláthatóak nyersanyaggal.
Építési terveket védő falvak korlátozás nélkül elláthatóak búzával (és csak azzal!) a seregek védelme érdekében.


3.Segédeszközök használata
Különböző programok, fájlok használata, melyek funkciója a feladatok (mint építés és egységek elküldése) automatizálása, valamint olyanok melyek a jaték felületét módosítják, tilos. A játék csak szokványos internet böngészővel használható. Továbbá tilos olyan programokat használni, melyek lehetővé teszik a plusz-funkciók használatát ingyen, és minden olyan program használata tilos, mely túlzottan lefoglalja a szervert.
4.Játékban lévő hibák
A játékban lévő hibákat, úgynevezett bugokat azonnal jelentsük a fórumban az adminisztrátoroknak. Nem használhatóak egyéni előnyként. Használatuk, be nem jelenésük akár büntetést is vonhat maga után.
5.Pénzkereskedelem
Tilos egységeket vagy nyersanyagokat pénzzel megvenni. Továbbá tilos pénzügyi akciókat lebonyolítani vagy kihirdetni. A felhasználó eladása tilos.

6.Netikett
Normális, civilizált emberhez méltó beszédmódot kíván a játék.
a.      Az alábbi szabályokat aki megszegi, azt a multihunter külön figyelmeztetés vagy zárolás nélkül megérdemelt módon bünteti. Az alábbiak vonatkoznak (klán, felhasználó) leírásokra, (felhasználó, falu) nevekre, üzenetekre:
Rasszista, szexista, sértő, lejárató, illetve bármilyen lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozással valamint korral kapcsolatos alpári vagy sértő módon kinyilvánított vélemények avagy a való életbe átnyúló fenyegetések.
Minden olyan szöveg, amely tartalma a közzétételének időpontjában hatályos magyar vagy nemzetközi jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
Minden olyan anyag nyilvánossá, hozzáférhetővé tétele, vagy átjátszása amely kiskorúak számára amúgy nem elérhető, beleértve a szexuális, tisztességtelen, illegális és obszcén tartalmat.
Felhasználók oly módon való zsarolása amely szabályszegésre kényszerít. Harci cselekmények jelentéseinek nyilvánosságra hozása mindkét fél beleegyezése nélkül.
b.     A felhasználói profilok és a klánleírások nyelvezete magyar és angol lehet. Egyéb nyelven írt szövegeket a multihunter eltávolíthatja.
c.      Játékosneveknek nem szabad hasonlítaniuk a multivadász játékbeli nevéhez, ill. az adminisztrátorokéhoz. Aki magát a Travian-Team-nek nevezi, hogy ezáltal előnyökhöz jusson, törölhető.
d.      Mindennemü reklám, melyet a Travian (cég) nem hagy jóvá, tilos. Lényegtelen a reklám hordozómédiuma.
e.      Kétes tartalmú képek és nagyméretű profilok sem megengedettek, a multihunter által minden további nélkül törölhetők.
f.      Nem engedélyezet lánclevelek vagy hasonlók továbbítása, elindítása függetlenül azok tartalmától.
g.      A belső levelező rendszerben vagy a nyilvános klán fórumon tilos a SPAM (levélszemetelés)

7.Büntetések
Egy bűntettnél a multivadászok és az adminisztrátorok döntenek a büntetés mértékéről.
7.1 Pótlás
A zárolás miatt bekövetkező nyersanyagveszteség, egységvesztéség semmilyen formán nem kárpótolandó.
7.2 Plusz
a.      Ha a játékosnak a büntetés alatt plusz-felhasznlója volt, akkor nem kérhet meghosszabbítást, nem használhatja fel indokként a büntetést.
b.     Nincs megkülönböztetés a játékosok és a végrehajtási idő között a büntetéseknél.
7.3 Fellebezés
A játékosok érveiket a multivadásszal közölhetik üzenet formájában. Aki a fórumba beírja az esetét, hogy a büntetését csökkenteni próbálja, az ezzel csak növeli büntetésének súlyát. Büntetések és törlések nem lesznek a fórumban megvitatva.

7.4 Speciális szabályok
(Csak a Travian Speed) Nyilvánvaló multi-felhasználók minden további nélkül azonnal törlésre kerülnek és a legnagyobb felhasználó a büntetést követően feloldásra kerül. Tömés esetén szintén minden további nélkül a felhasználó a megérdemelt büntetését megkapja. Utólagos fellebbezésnek helye nincs.
7.5 Szerver (újra)indulás
Újonnan (újra)indított játékvilágokban az elsö 14 nap a §7.4 szabály korlátozások nélkül érvényes.
8.Jogtalan bejelentkezések
Nem megengedett más felhasználókhoz való belépés. Ennek megszegése a játékból való kizárást is okozhatja. A Team sosem kérdezi meg a jelszavaitokat!
9.Felbujtás
Nem engedélyezett más felhasználók felbújtása a szabályok megszegésére, felhasználójuk átadására, falu/falvak átadására vagy a jelszavuk kiadására.
10.Törlés
Azok a játékosok akik törölni szeretnék magukat, vagy már a törlési fázisban vannak, nem mentesülnek semmiféle szabály alól! Különösen igaz ez a §2-ben leírtakra.
11.Szabálymódosítások
A Travian-Team változtathatja a szabályokat.
12.Záradék
Amennyiben ennek a szabályzatnak egyes részei hatástalanok, vagy azzá válnak, nem érinti ezen szabályzat egészét. Az adminisztrátorok kötelesek a hatástalan pontokat, új szabályokra cserélni, amelyek az eredetiekben foglaltaknak jogilag megfelelnek.. Ezek késedelem nélkül, azonnal hatályba lépnek és az éppen aktuális esetre is érvényesek. Ugyanez igaz a szabályzatban előforduló hiányosságokra is. Az adminisztrátorok kötelesek a hiányosságok pótlására, olyanformán, hogy az a legközelebb essen ahhoz, ahogyan az adott pont megírásra került volna, ha az eredeti szabályzat megírásakor felmerül.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Buying Cialis Online 28956018

(Kevin, 2020.06.21 09:00)

canada drugs cialis female cialis online cialis daily online

Where To Buy Penicillin Vk Online? Ellcrex

(EllBind, 2019.09.05 23:53)

Cheapest Prices On Generic Cialis Amoxicillin Clavulanic Acid Suspension 600 Mg Pak Generic <a href=http://4rxday.com>buy generic cialis online</a> Cialis Kamagra En Ligne

A Multik se látják át a szabályzatot!

(Lakatos Dániel (Kergosz), 2011.11.15 18:51)

Tiszteletem azoknak az ügyes és okos embereknek akik összeírták a szabályzatot.
Lehet, hogy van egy rendszere, de sajnos logikája már nem sok! Ebből kifolyólag a tegnapi nap folyamán köszönhetően (és azért mert a multik csak számokat, meg semmit mondó szövegeket nézegetnek) elég szép kis Multi failnek estem áldozatául...

1.) Az 1.3-as szabály leírja, hogy ha közös géphasználat van, azt a profilban be kell írni az ennek megadott helyre. Nos... olyan nincs a ts1 szerveren, de szerintem sehol máshol se.

2.) Több mint 140 napig futott a két acc egymással párhuzamban (én előbb kezdtem mint a húgom) és érdekes módon semmi baj nem volt belőle. Nem segítettünk egymásnak, esetenként egy pár katonát elszállásoltam magamnál, és ennyi. Ez a Multihunter feladata lett volna, hogy 140 nap (20 hét - közel 5 hónap) alatt ezt észre vegye, és ugyan megkérdezze, hogy mi van. Nem tette és ezt akárhogyan is ismerem az online játékok íratlan vagy éppen írott szabálya, hogy az adminok és game-masterek időben reagáljanak ilyenekre. Nem történt meg!

3.) Nem adott bizonyítékot arra, hogy lett volna esetleg vissza élés azon kívül, hogy a két acc egymáson volt (ref.linkemmel regisztrált és keménye kaptam 50 aranyat érte amikor meg lett neki a második faluja...). Magyarul se tömés nem volt, se falu alapítás azért, hogy én befoglaljam stb. stb. Tehát alaptalan a vádaskodás

4.) Azzal a hülye szöveggel jött, hogy jelszavával lépkedtünk be a húgom accába... Khm.. ezt inkább nem is részletezem, ez az IQ szintről árulkodik kb. Sztem teljesen egyértelmű, ha egy gépen játszunk, egy nettel, egy azon IPről, akk nem fogunk helyettesként belépni egymáshoz, vagy nem tudom, hogy értette ezt...

Miután lefolytattam levelezésem a Multihunterrel, a mai nap folyamán egy internetes etiket és szabály elemző személyt is bevontam az ügybe, és kijelentette, hogy "a Travian jó kis játék és tényleg élvezhető, ha van rá ideje az embernek, de ekkora fatális hibákat elkövetni ennyi év után is, nem is beszélve arról, hogy a mai napig nem tökéletes a travian legújabb verziója..."

Remélem elég sok emberhez el fog jutni az észrevételem! És megismétlem, nem egyedül találtam ki ezt az egészet!

Üdvözletem

Soltszentimre, Szentimre utca 11 szám. 6223.

(Bozó Zsolt (Ördög), 2011.08.03 21:14)

Mély tiszteletem a játék szervezőinek!
Ami jelenleg a T4 szerveren megy az egyszerűen felháborító! 5-6 órája nem lehet belépni, halnak éhen a seregek, és már több alkalommal történt hasonló, még ha nem ennyi időig is. Az bizonyos többen fontolgatjuk esetlegesen ügyvéd fogadását a befizetett és elhasznált összegek miatt! El olvastam több alakalommal a szabályzatot stb. De ami itt megy felháborító. 1,5 hónapja elfoglaltunk egy majdani csoda falut, érdekes hibákra hivatkozva le állt szinte a játék. nem jönnek az ereklyék stb. inetől kezdve az előnyünket elvesztettük. A csodafalu megtartása komoly összegbe kerül. és közben a többi klán utolért bennünket. Nos a jelenlegi rendszer helyreállása után kb. 600 ember fogja a törlést benyomni. Remélem ez a levél elkerül azon vezetők asztalára is akik ezt a játékot szervezik.

Üdvzlettel